You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
+380 (67) 468 55 90
Пн-Пт: c 10.00 до 17.00
  • Пусто!

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

1.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.


2. ВИБІР ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

Продавець - Чорноушко Олексій Валерійович

2.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині на веб-сайті: bmwparts.com.ua  наявний та запропонований до продажу Товар та:

- натискає кнопку «Додати в корзину» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє ім’я, контактний телефон, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою).

2.2. Після заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі - натискає кнопку «Підтвердити», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.

2.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Замовити», на веб-сайті: bmwparts.com.ua 

2.4. Натисканням на кнопку «Замовити» Покупець підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами даного Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на веб-сайті: edc-craft.com на дату укладання Покупцем даного Договору.

2.5. Натисканням на кнопку «Замовити» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:

- місцезнаходження та режим роботи Продавця;

- основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару;

- вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю;

- спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;

- порядок прийняття претензій;

- період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору;

- порядок розірвання даного Договору;

- інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

2.6. Натисканням на кнопку «Замовити» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.

2.7. Натискання Покупцем на кнопку «Замовити» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного Договору без виключень, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

2.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України, даний Договір укладається у письмовій формі.

2.9. Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 2 (Двох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.

2.10. Протягом строку, встановленого п.3.9. даного Договору, Продавець зобов’язується:

- присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер;

- направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем та інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою).

2.11. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від даного Договору протягом всього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.


3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

3.1. Покупець має право:

3.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;

3.1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;

3.1.3. відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

3.1.4. розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

3.1.5. у разі розірвання чи відмови від даного Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;

3.1.6. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

3.2. Покупець зобов’язується:

3.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

3.2.2. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, способами та порядком її оплати;

3.2.3. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару на сторінках «Доставка і повернення» на веб-сайті: bmwparts.com.ua  Інтернет-магазину bmwparts.com.ua

3.2.4. в порядку та на умовах, встановлених даним Договором прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;

3.2.5. у строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару;

3.2.6. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

3.3. Продавець має право:

3.3.1.в залежності від ринкової кон’юнктури періодично переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині;

3.3.2. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

3.3.3. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

3.4. Продавець зобов’язується:

3.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

3.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті: bmwparts.com.ua   ;

3.4.3. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість та способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації на сторінках «Доставка і повернення» на веб-сайті: bmwparts.com.ua  Інтернет-магазину bmwparts.com.ua 

 3.4.4. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;

3.4.5. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару у належній упаковці, а також передати разом із Товаром всі документи, зазначені в п.6.11. даного Договору;

3.4.6. у разі розірвання даного Договору протягом встановленого цим Договором та нормами чинного законодавства України терміну, повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;

3.4.7. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, наводиться на веб-сайті: bmwparts.com.ua  (невід’ємна частина даного Договору) і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов’язкові платежі.

4.3. Продавець має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажів Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині (далі - Розпродаж).

4.4. Продавець має право пропонувати Покупцям придбати одразу декілька Товарів чи їх поєднання, а також пропонувати Покупцям у разі придбання конкретного визначеного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі - Акційні пропозиції). При цьому Продавець на веб-сайті: bmwparts.com.ua  Інтернет-магазину обов’язково додатково зазначає наступну інформацію (невід’ємна частина даного Договору):

- зміст та вартість Акційної пропозиції, а у разі пропонування придбання одразу декількох Товарів чи їх поєднання за одну ціну - вартість таких Товарів щодо кожного окремо;

- умови прийняття Акційної пропозиції, зокрема строк її прийняття, а також будь-які обмеження щодо її прийняття, включаючи обмеження щодо кількості запропонованих для придбання на таких умовах Товарів.

4.5. Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для цього Покупця вартості цього Товару зазначеній на веб-сайті: bmwparts.com.ua  Інтернет-магазину на момент укладання цим Покупцем даного Договору (акцепту цим Покупцем оферти Продавця).

4.6 моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) Продавець не має права жодним чином та за жодних умов змінювати чи будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару, а також вартість його доставки.

4.7. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, до вартості цього Товару включається вартість його доставки до місця та у спосіб, визначені Покупцем у відповідному Замовленні на Товар. При цьому у розрахунковому документі на Товар (квитанція, товарний чи касовий чек), що передається Покупцю разом із доставленим Товаром, вартість Товару і вартість доставки зазначаються як окремо, так і разом.

4.8. Шляхом заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець на власний розсуд обирає один із зазначених у розділах сторінок «Доставка і повернення» та «Оплата» на веб-сайті: bmwparts.com.ua  Інтернет-магазину bmwparts.com.ua  та bmwparts.com.ua  відповідно (невід’ємна частина даного Договору) способів оплати вартості замовленого ним Товару включаючи вартість його доставки (якщо Покупець замовив Товар з доставкою).

4.9. Оплата вартості замовленого Товару, вартість якого перевищує 19 999,99 грн, здійснюється Покупцем лише шляхом безготівкового розрахунку.

4.10. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.

4.11. Продавець може, для зручності інформування деяких Покупців, зазначати також ціну в іноземній валюті, при цьому сума, що підлягає сплаті в гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу.


5. ДОСТАВКА ТА ВРУЧЕННЯ (ПЕРЕДАННЯ)ТОВАРУ

5.1. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (Тридцяти) календарних днів з моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) доставити Покупцю або Отримувачу Товару замовлений Товар у місце доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

5.2. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

5.3. Отримувачем Товару замовленого Покупцем є Покупець або Отримувач Товару.

5.4. Вартість доставки замовленого Покупцем Товару визначається в залежності від місця і способу доставки, зазначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

5.5. Інформація щодо вартості та можливих способів доставки Товару (невід’ємна частина даного Договору) міститься на сторінці «Доставка і повернення» на веб-сайті: bmwparts.com.ua  Інтернет-магазину bmwparts.com.ua   .

5.6. Доставка замовленого Покупцем Товару здійснюється Продавцем власними силами або за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки в залежності від визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця і способу доставки.

5.7. Перелік залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки (невід’ємна частина даного Договору) міститься на сторінці «Доставка і повернення» на веб-сайті: bmwparts.com.ua  Інтернет-магазину bmwparts.com.ua   .

5.8. Доставка та вручення (передання)замовленого Товару засобами служби доставки Укрпошта здійснюється за даним Договором з урахуванням особливостей умов доставки вантажів, встановлених Укрпоштою ( https://www.ukrposhta.ua/ ).

5.9. Товар вручається (передається) Покупцю або Отримувачу Товар в упакованому вигляді.

5.10. Разом із Товаром Продавець зобов’язується передати Покупцю або Отримувачу Товару:

- оформлений Продавцем відповідно до вимог чинного законодавства України один примірник бланку Замовлення на Товар, направленого Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору;

- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару;

- інструкцію по догляду за Товаром.

5.11. Вручення (передання)замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється виключно за наступних умов:

- оплати Покупцем ста відсотків вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;

- пред’явлення Покупцем або Отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу..

5.12. Під час вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару Продавець або залучені Продавцем на партнерських засадах кур’єри та служб доставки, що здійснили доставку такого Товару, в присутності Покупця проводять перевірку відповідності Товару Замовленню на цей Товар, направленому Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. даного Договору.

5.13. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектним чи має якісь недоліки, Покупець має право за власним вибором:

- або відмовитись від даного Договору;

- або вимагати обміну (заміни) цього Товару на такий самий Товар належної якості відповідно до направленого Покупцем Замовлення на Товар чи на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині «bmwparts.com.ua ».

5.14. Якщо замовлений Товар є якісним, комплектним та повністю відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, Покупець або Отримувач Товару підписує:

- другий примірник бланка Замовлення на Товар та передає його Продавцю,

- або документ встановленої форми залученої Продавцем на партнерських засадах служби доставки.

5.15. Підпис Покупця або Отримувача Товару на другому примірнику бланка Замовлення на Товар є беззастережним підтвердженням наступних фактів:

- отримання замовленого Товару Покупцем або Отримувачем Товару;

- відповідність замовленого Товару направленому Покупцем Замовленню на цей Товар;

- відсутність у Покупця претензій щодо якості та комплектності замовленого Товару.

5.16. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передання) цього Товару Покупцю або Отримувачу Товару.

5.17. Даний Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.

5.18. Відмова Покупця або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар та/або відмова Покупця або Отримувача Товару від підписання документів на цей Товар вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору, окрім зобов’язань з повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар (у випадку якщо такі кошти були сплачені).


6. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ПОРЯДОК ПРЕД`ЯВЛЕННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ

6.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.

6.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах